fbpx

Về
Shambhala Vietnam

01

Mong muốn trở về

Chẳng biết khi nào và từ bao giờ, chúng tôi luôn có những mong-muốn-được-trở-về.

Trở về nơi nào đó “nguồn cội” nơi mình “sinh ra”, một nơi nào đó trong không gian này, thế giới này…

02

Động lực vô hình

Mong muốn được trở về đó ngày càng thôi thúc chúng tôi phải hành động. Đôi lúc, chúng tôi nghĩ, không biết mình phải làm gì?
 
Thì ra, điều chúng ta cần là Hành trang cho những chuyến đi – là một trong những lý do để Shambhala Vietnam ra đời !

Le Boudoir

Providing the highest quality food and service

Clients Opinion