fbpx

Tin tức

Học tập Mật Pháp rốt cuộc có cần phải Quán Đỉnh
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Học tập Mật Pháp rốt cuộc có cần phải Quán Đỉnh

Quán đỉnh : Ý nghĩa chân chính của quán đỉnh không phải là ở việc các vị thượng sư vảy nước thánh lên đỉnh đầu của mỗi người mà là bậc thượng sư thông qua năng lực trí tuệ của tâm, có thể là một câu, một cử chỉ, một hành vi lộ rõ, mà

Thế nào là Ngũ Uẩn Ngũ Phật?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Thế nào là Ngũ Uẩn Ngũ Phật?

Hãy tưởng tượng trước mặt chúng ta bất luận là vị bản tôn nào hay là Tông Khách Ba, đều là ngũ uẩn, ngũ Phật thanh tịnh. Đầu là Phật Phổ Minh sắc trắng, cũng gọi là Phật Thiên Chiếu, đại diện cho thân thể hữu sắc hữu tướng, như thế là sắc uẩn trên

Bảo Bình Quán Đỉnh có trình tự Quán Đỉnh như thế nào?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Bảo Bình Quán Đỉnh có trình tự Quán Đỉnh như thế nào?

Thượng sư để rũ bỏ được khí ngũ độc trên thân của đệ tử, khai lộ Phật tính của bản thân, thỉnh mời Phật Phụ Phật Mẫu năm phương, chọn lấy bảo bình quán đỉnh cho đệ tử. Trung tâm bảo bình quán đỉnh là một bình sắc xanh lam, đặt ở đỉnh đầu, thể

Mật Tông
Shambhala Vietnam

“Tứ Đại” là chỉ những gì?

Tứ Đại là chỉ Địa Đại, Phong Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại, tương ứng là đất lớn, gió lớn, nước lớn, lửa lớn. Địa đại (đất lớn): là chỉ trái đất mà ta đang sống. Trái đất nuôi dương vạn vật, rồi vạn vật lại nuôi dưỡng chúng sinh. Cho nên bản thân của đất

Mật Tông
Shambhala Vietnam

Thế nào là “Tội nghiệp Huân Tập”?

“Tội nghiệp huân tập” là chỉ chúng ta đang sống trong vòng sinh tử luân hồi, từng đời từng kiếp tích tụ các ác tập, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, mỗi một đời được sinh ra, huân tập càng nặng, nhiễm tạp các tập khí càng nhiều. Những tập khí xấu, dựa theo

Manda;a - Một biểu tượng Văn hóa Tâm Linh Siêu Việt
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Tại sao trong Mật Pháp có thể phản ánh được Chúng sinh bình đẳng?

Từ xưa đến nay, đặc biệt là trong văn hóa phương Đông thường không coi trọng phụ nữ, tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Như quy định trong Ấn Độ giáo: Phụ nữ không được đến đền miếu, không được tham dự tế tự, lễ bái đường trong Đạo Hồi phụ nữ cũng

Giác Trầm - Trầm Hương Thiên Nhiên Shambhala Vietnam
Vốn quý
Shambhala Vietnam

Lịch sử Trầm Hương

Trầm hương không phải tên một loài cây, mà là lõi của cây dó. Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục chép “Kỳ nam hương xuất tụ đầu núi các xã thuộc hai phủ Bình Khang và Diên Khánh xứ Quảng Nam là thứ tốt nhất; xuất tụ Phú Yên và Quy Nhơn là

"Kim Cương" trong Phật Giáo Tạng truyền chỉ nghĩa gì?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

“Kim Cương” trong Phật Giáo Tạng truyền chỉ nghĩa gì?

Kim Cương toản thạch là một loại đá quý cứng nhất, cho nên thường dung kim cương để so sách với việc không thể phân tách. Kim cương trên thân thể con người có: Thịt da và tinh thần không phân ly. Nếu thịt da và tinh thần phần tách, người nhất định sẽ chết.

Quán tưởng Tư Lương Điền có mấy phương pháp?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Quán tưởng Tư Lương Điền có mấy phương pháp?

Quán tưởng tư lương điền có ba cách: Quán tưởng hợp nhất đại sư Tông Khách Ba và thượng sư của mình. Quán tưởng hợp nhất từng bản tôn với thượng sư của mình. Trong lòng của Tông Khách Ba quán tưởng đến thượng sư của mình. Như thế có ba cách để quán tưởng

Bồ Tát Phổ Hiền - Hàm nghĩa của "Phổ Hiền" là gì?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

Hàm nghĩa của “Phổ Hiền” là gì?

Bồ Tát Phổ Hiền, tiếng Phạn là Samantabhadra mang nghĩa “tất cả đều tốt đẹp”. Bồ Tát Phổ Hiền, lấy ý chí kiên cường, có chí muốn làm một việc gì đó, nhất định sẽ dốc toàn bộ tâm sức để làm, là người trọng thực hành nhất trong giới Bồ Tát. Nhưng có nhiều

"Lạc Không Bất Nhị" chỉ điều gì?
Mật Tông
Shambhala Vietnam

“Lạc Không Bất Nhị” chỉ điều gì?

“Lạc không bất nhị” là tinh túy của 8 vạn 4 ngàn pháp, nó có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa rộng: “Lạc” là chỉ từ bi, “không” chỉ trí tuệ. “Lạc không bất nhị” là sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Từ góc độ Mật Tông mà nói: “Lạc” là chỉ