fbpx

Thế nào là Ngũ Uẩn Ngũ Phật?

Thế nào là Ngũ Uẩn Ngũ Phật?

Facebook
WhatsApp

Hãy tưởng tượng trước mặt chúng ta bất luận là vị bản tôn nào hay là Tông Khách Ba, đều là ngũ uẩn, ngũ Phật thanh tịnh.

  • Đầu là Phật Phổ Minh sắc trắng, cũng gọi là Phật Thiên Chiếu, đại diện cho thân thể hữu sắc hữu tướng, như thế là sắc uẩn trên thân.
  • Hầu bộ (từ xương tam xoa đến cằm) là Phật A Đi Đà sắc đỏ, đại diện cho tưởng uẩn trong ngũ uẩn.
  • Ngực là Phật Bất Động sắc xanh, đại diện cho thức uẩn
  • Rốn (từ rốn đến ngực) là Phật Bảo Sinh sắc vàng, đại diện cho thụ uẩn.
  • Mật xứ ( từ hạ bộ đến rốn) là Phật Thành Sự sắc xanh biếc, cũng gọi là Phật Bất Không Thành Tựu, đại diện cho hành uẩn.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.