fbpx

Sau Quán Đỉnh Trí Tuệ phải chăng thực sự có thể thu được trí tuệ Vô thượng?

Sau Quán Đỉnh Trí Tuệ phải chăng thực sự có thể thu được trí tuệ Vô thượng?

Facebook
WhatsApp

Quán đỉnh Trí tuệ chỉ phép tu song thân dưới sự dẫn dắt của thượng sư. Người nhận quán đỉnh quán tưởng tay tái của mình nắm Phật Mẫu Bát Nhã (đại diện cho trí tuệ không tính), hiển hiện than song tu của Phổ HIền Vương Như Lai. Quán tưởng bản tôn song tu vốn là cam lộ Bồ đề từ đỉnh đầu chảy xuống, từ đỉnh luân chảy xuống hầu luân, như thế được hỷ trí ban đầu; từ hầu luân chảy đến tâm luân, được thắng hỷ trí; lại từ tâm luân chảy đến tề luân, được sinh hỷ trí. Sau bước quán đỉnh này, những ý nghiệp và họa nghiệp minh điểm của người tu hành được tiêu trừ.

Phổ Hiền Vương Như Lai là pháp thân Phật. Hình tượng ở đây là da xanh, khỏa thân, ôm lấy Phổ Hiền Phật Mẫu. Phổ Hiền Vương Như Lai là ngọn nguồn của phép Đại viên mãn. Khỏa thân biểu thị tâm tính quang minh tự nhiên, không minh, Phật Phụ Mẫu song vận thể hiện bi và không cùng song hành.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.