fbpx

Bảo Bình Quán Đỉnh có trình tự Quán Đỉnh như thế nào?

Bảo Bình Quán Đỉnh có trình tự Quán Đỉnh như thế nào?

Facebook
WhatsApp

Thượng sư để rũ bỏ được khí ngũ độc trên thân của đệ tử, khai lộ Phật tính của bản thân, thỉnh mời Phật Phụ Phật Mẫu năm phương, chọn lấy bảo bình quán đỉnh cho đệ tử. Trung tâm bảo bình quán đỉnh là một bình sắc xanh lam, đặt ở đỉnh đầu, thể hiện pháp giới thể tính trí đầy đủ, hoàn bi. Đông phương Kim cương quán đỉnh, dung bình sắc trắng, đặt trước trái tim, thể hiện cụ túc vốn có của đại viên kính trí. Nam phương Công đức quán đỉnh, là bình sắc vàng, đặt trước yết hầu, biểu thị cụ túc vốn có của tính trí bình đẳng. Tây phương Liên hoa quán đỉnh, có sắc đỏ, đặt trước rốn, biểu thị cụ túc vốn có của diệu quán sát trí. Bắc phương sự nghiệp quán đỉnh, có màu xanh lục, đặt ở tứ chi, thể hiện trí tuệ hoàn bị. Người nhận quán đỉnh phải quán tưởng: Năm bình này chuyển biến thành năm bình cam lộ biểu thị trí tuệ, để tiêu trừ họa của thân nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.