fbpx

Tại sao nói Quán Đỉnh Thắng nghĩa là hình thức cao nhất trong Quán Đỉnh?

Tại sao nói Quán Đỉnh Thắng nghĩa là hình thức cao nhất trong Quán Đỉnh?

Facebook
WhatsApp

Quán đỉnh thắng nghĩa là hình thức mà thượng sư đồng ý quán đỉnh cho đệ tử giỏi nhất, cuối cùng và tinh túy nhất. Thời điểm cử hành lễ này chính là giai đoạn cuối cùng khi người tu trì đã trải qua 3 lần quán đỉnh, khi đệ tử đích thân diện kiến Câu sinh Hỷ trí quan minh. Lúc đó Thượng sư hướng về phía đệ tự để quán đỉnh, đệ tử lập tức chứng được quan minh thắng nghĩa, pháp thân quan minh được hiển lộ ở mạch giữa. Vì thế quán đỉnh thắng nghĩa chỉ là cảnh giới được sự đồng ý của thượng sư mà chẳng có cách nào tự tu đến được, mục đích cuối cùng là khiến đệ tử có thể chứng thực được pháp thân, đồng thời thoát khỏi tu cầu, hiển lộ được bản tôn Như Lai. Trải qua quán đỉnh thắng nghĩa, đệ tử đã đạt đến bước vô học, quá trình tu học đã được viên mãn, bước vào cảnh giới tức thân thành Phật.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.