fbpx

“Tứ Đại” là chỉ những gì?

“Tứ Đại” là chỉ những gì?

Facebook
WhatsApp

Tứ Đại là chỉ Địa Đại, Phong Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại, tương ứng là đất lớn, gió lớn, nước lớn, lửa lớn.

Địa đại (đất lớn): là chỉ trái đất mà ta đang sống. Trái đất nuôi dương vạn vật, rồi vạn vật lại nuôi dưỡng chúng sinh. Cho nên bản thân của đất lớn cũng đã có đầy đủ đức hạnh của sự ẩn tàng và dưỡng dục. Trong phương diện bồi dưỡng tính đức, đất lớn là chỉ tâm Bồ đề – nội tâm của chúng ta. Tâm Bồ đề của chúng ta ẩn tàng đức hạnh vô lượng vô biên, có thể dưỡng dục phẩm đức của tất thảy, để khiến cho Phật đức của chúng ta được triển khai vô lượng vô biên, đó chính là chỗ diệu dụng của đất lớn.

Phong đại (gió lớn): Vào mùa hạ, gió thổi nhẹ, cuốn đi những nóng bức. Vì gió có thể đem lại sự thanh mát cho chúng ta, Phật Giáo gọi là gió Giải thoát, gió Thanh lương. Gió lớn, đại diện cho đức hạnh của hành động và nhân duyên, toàn bộ hành động của con người đều có tác dụng của gió lớn. Khi tu hành, tác dụng được xuất hiện dễ dàng nhất là gió lớn.

Thủy đại (nước lớn): Đại diện cho đức nhu thuần, nuôi dưỡng, bảo hộ. Nếu đất lớn mà không được nước tưới nhuần, vạn vật chẳng có cách nào sinh trưởng, phát triển được. Đối lập với tự tính, nếu không có dòng cam lộ từ bi trí tuệ của Phật Đà tưới nhuần cho chúng sinh, tâm Bồ đề của con người cũng chẳng thể nào phát triển được.

Hỏa đại (lửa lớn): Có đức thành thục, cũng đại diện cho trí tuệ, không có lửa, vật cũng chẳng thể được nấu chín. Dựa trên lập trường cá nhân mà nói, lửa đại điện cho trí lực, năng lực trí tuệ của con người có thể khiến con người trở nên thành thục, cuối cùng trở thành Phật quả.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.