fbpx

Thế nào là “Tội nghiệp Huân Tập”?

Thế nào là “Tội nghiệp Huân Tập”?

Facebook
WhatsApp

Tội nghiệp huân tập” là chỉ chúng ta đang sống trong vòng sinh tử luân hồi, từng đời từng kiếp tích tụ các ác tập, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, mỗi một đời được sinh ra, huân tập càng nặng, nhiễm tạp các tập khí càng nhiều. Những tập khí xấu, dựa theo cách nói của duy thức, đều được ẩn tang trong A Lai Da Thức, đến đời kế tiếp lại thể hiện ra bên ngoài, nếu dưới góc độ trung quán để giảng bàn, tập khí xấu này đều được giữ lại bên trong ý thức, khiến cho Phật tính của chúng ta vốn thanh tĩnh lại có thêm một tầng bụi trần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.