fbpx

Tại sao trong Mật Pháp có thể phản ánh được Chúng sinh bình đẳng?

Tại sao trong Mật Pháp có thể phản ánh được Chúng sinh bình đẳng?

Facebook
WhatsApp

Từ xưa đến nay, đặc biệt là trong văn hóa phương Đông thường không coi trọng phụ nữ, tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Như quy định trong Ấn Độ giáo: Phụ nữ không được đến đền miếu, không được tham dự tế tự, lễ bái đường trong Đạo Hồi phụ nữ cũng không được dự. Thời đại Phật Thích Ca, xã hội Ấn Độ chia thành bốn giai cấp, đẳng cấp phân biệt rõ rệt. Phật Đà phá bỏ những quy định không hợp lý đó, đề xướng sự bình đẳng giữa người với người, sự bình đẳng chúng sinh. Những người chăn ngựa, thả trâu đến những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội đều có thể tham gia tăng đoàn. Phật Giáo Hiển tông cũng thể hiện từng sự tiếp thu ảnh hưởng văn hóa truyền thống của Ấn Độ, ví như cách nói: “Chỉ có nam giới mới có thể thành Phật”. Mật pháp phê phán điều này, nói phụ nữ cũng có thể thành Phật. Độ Mẫu, Nam Hải Quan Âm, Hợi Mẫu, rất nhiều Du già mẫu chẳng phải đều là phụ nữ mà vẫn có thể thành Phật được sao? Nam giới có thể thành Phật, nữ giới tại sao lại không thể, chúng sinh đều có Phật tính, nam nữ không có sự khác biệt, đây chính là điểm hợp lý trong Mật pháp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.