fbpx

Quán tưởng Tư Lương Điền có mấy phương pháp?

Quán tưởng Tư Lương Điền có mấy phương pháp?

Facebook
WhatsApp

Quán tưởng tư lương điền có ba cách:

  1. Quán tưởng hợp nhất đại sư Tông Khách Ba và thượng sư của mình.
  2. Quán tưởng hợp nhất từng bản tôn với thượng sư của mình.
  3. Trong lòng của Tông Khách Ba quán tưởng đến thượng sư của mình.

Như thế có ba cách để quán tưởng thân Phật, sau đó quán tưởng đến chú tử trong tâm của bản tôn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.