fbpx

Hàm nghĩa của “Phổ Hiền” là gì?

Hàm nghĩa của “Phổ Hiền” là gì?

Facebook
WhatsApp

Bồ Tát Phổ Hiền, tiếng Phạn là Samantabhadra mang nghĩa “tất cả đều tốt đẹp”. Bồ Tát Phổ Hiền, lấy ý chí kiên cường, có chí muốn làm một việc gì đó, nhất định sẽ dốc toàn bộ tâm sức để làm, là người trọng thực hành nhất trong giới Bồ Tát. Nhưng có nhiều người thường nhầm lẫn Bồ Tát Phổ Hiền là Phổ Hiền Như Lai Vương (Samantabhadra), cho rằng 2 vị tôn vương này là một. Sự nhầm lẫn như thế xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Phật Giáo đời Hán.

“Phổ hiền”, một là đại diện cho phát nguyện tâm Bồ đề, cũng gọi là Bồ Tát Phổ Hiền, Phật Phổ Hiền; hai là chỉ sự nghiệp Phật làm lợi cho chúng sinh, mang nghĩa mọi chúng sinh đều nhận được sự từ bi bắc ai của Phật; ba là

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.