fbpx

“Kim Cương” trong Phật Giáo Tạng truyền chỉ nghĩa gì?

“Kim Cương” trong Phật Giáo Tạng truyền chỉ nghĩa gì?

Facebook
WhatsApp

Kim Cương toản thạch là một loại đá quý cứng nhất, cho nên thường dung kim cương để so sách với việc không thể phân tách. Kim cương trên thân thể con người có:

  • Thịt da và tinh thần không phân ly. Nếu thịt da và tinh thần phần tách, người nhất định sẽ chết.
  • Từ bi và trí tuệ không thể phân ly, trí và bi phải kết hợp như kim cương.
  • Ý thức của cơ thể và khí huyết của nhân thân không thể phân tách.

Dưới góc độ của Mật pháp, con người còn có một loại Kim cương thể tối mật, chúng ta có thể thấy được da thịt trên cơ thể phân tán, thô ráp, người đó sẽ chết, nhưng kim cương thân là thứ không biết bắt đầu từ đâu và không bao giờ mất đi. Tinh thần và da thịt con người được hợp lại trở thành một khí rất vi diệu được tồn trở thành một khí rất vi diệu được tồn tại trong cơ thể, được gọi là năng lương, khí trong tiếng Tạng mang nghĩa là năng lượng. Khí là thể, thần là dụng, thần khí hợp nhất được gọi là Kim cương thể, là nhân tố để chuyển thế. Trên cơ thể con người có mười loại khí, có một loại rất vi diệu, thứ nhìn mà không thấy. Khi mỗi cơ thể hoạt động, kim cương thể được tồn tại trong mạch, rất nhỏ, mắt người không nhìn thấy được, mà nó ở trạng thái tiềm ẩn, khổng thể hiện rõ tác dụng của các bộ phận mất đi, kim cương thể mới phát huy tác dụng, cũng chính là nói giai đoạn trung ấm xuất hiện là thân trung ấm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.