fbpx

Ngụ ý của Phật Phụ, Phật Mẫu song tu trong Phật Giáo Tạng Truyền là gì?

Ngụ ý của Phật Phụ, Phật Mẫu song tu trong Phật Giáo Tạng Truyền là gì?

Facebook
WhatsApp

Phật Phụ, Phật Mẫu song tu là tượng song thân. Hiện nay có nhiều người không hiểu Mật giáo, bôi nhọ Mật Tông, thậm chí còn trắng trợn phỉ bang Mật Tông thông qua điểm này. Thực ra Minh Phi đại diện cho trí tuệ, Phật thân đại diện cho từ bi, bi trí song vận, là tinh hoa của Phật Giáo, cho nên được thể hiện thông qua Phật Phụ, Phật Mẫu song tu.

Hiển tông gọi trí tuệ bát nhã là Bát nhã Mẫu, phát tâm từ bi gọi là Từ phụ. Đại sư Tông Khách Ba từng nói:Trí tuệ của Tam thừa là thống nhất, giống như mẹ không có gì khác biệt, không có chia ra Bồ Tát thừa và Tiểu thừa. Tác dụng quyết định là tâm từ bì, giống như cha, có được tâm đại từ đại bi được gọi là Tiểu thừa. Cha của lòng từ bi sau khi kết hợp với mẹ của trí tuệ mới sinh ra Phật tử.

Phật Phụ, Phật Mẫu đại diện cho từ bi và trí tuệ, hai thứ đó không thể thiếu một. Chỗ thù thắng của Kim Cương thừa chính là ở đây, nó là cốt tủy của Phật pháp, là căn nguyên của sự tu trì.

Ngoài ra, thiên địa vạn vật có âm có dương. Cổ ngữ có nói: “Chỉ có âm không sinh sôi, chỉ có dương không phát triển”, vạn vật đều được sinh ra và phát triển thuận theo phép âm dương. Trong Mật Tông Kim cương pháp có 23 pháp kết hợp, tức 23 loại âm dương. Ví như, Phật thân là dương, trí tuệ của Phật là âm; khí là dương, huyết là âm; ban ngày là dương, ban đêm là âm; những thứ có hình trong cơ thể là dương, những thứ vô hình là âm….

Người đời vì không biết mà hiểu sai Mật pháp, nhìn nhận nhần lẫn tượng song thân là dạy điều dâm ô, trộm cướp, là dâm dục. Như thế là hoàn toàn sai lầm, họ không hiểu được ngụ ý chân thực của tượng song thân.

Hỷ Kim Cương hay còn gọi là Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương, Kim Cương uống máu, là một vị bản tôn trong Phật Giáo Vô thượng Mật thừa. Tượng song thân Phật là nét đặc sắc của Mật Tông Tạng truyền, tục gọi là Hoan Hỷ Phật. Hình tướng của Hoan Hỷ Kim Cương, đa phần sông thân với Minh Phi Vô Ngã Phật Mẫu. Vỗ Ngã Phật Mẫu đại diện cho trí tuệ trác việt, phi phàm, Hoan Hỷ Kim Cương lại tương trưng cho sự từ bi được phổ khắp trong pháp giới, hai vị tôn thần tượng trưng cho cảnh giới tinh thần bi trí song vận.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.