fbpx

Chính Pháp của Tông Khách Ba (Tsongkhapa) có mấy cách truyền thừa?

Chính Pháp của Tông Khách Ba (Tsongkhapa) có mấy cách truyền thừa?

Facebook
WhatsApp

CHÍNH PHÁP CỦA TÔNG KHÁCH BA CÓ MẤY CÁCH TRUYỀN THỪA?

Mọi dòng song đều có nguồn từ Tuyết Sơn, khởi nguồn chư pháp đều từ Phật Đà. Mỗi khi đọc một bộ kinh điển, đều chỉ rõ bản pháp này có được là nhờ ân đức sâu dày của các bậc tổ sư, đời đời tương truyền. Việc truyền thừa chính pháp của Tông Khách Ba tựu chung lại có ba cách như sau:

Thân Mật: Phật Thích Ca truyền cho Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù lại truyền cho Bồ Tát Long Thụ, cứ như thế truyền đến ngày nay.

Quảng hành Bát nhã: Phật Thích Ca truyền cho Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc truyền cho Bồ Tát Vô Trước (Sa.asanga), sau đó tiếp tục được truyền thừa mà dần dần được hình thành.

Cận truyền pháp: Do Bồ Tát Văn Thù hiện thân mà truyền thừa.

Đại sư Tông Khách Ba có nhiều thượng sự, có hơn 30 vị thượng sư với tư cách là người, còn thượng sư với tư cách là Phật như Bồ Tát Văn Thù. Có nhiều vấn đề của Trung quán đến ngũ thứ đệ của Vô thượng mật đều do Bồ Tát Văn Thù đích thân khẩu truyền.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.