fbpx

Có phải những người là Thượng Sư đều được tôn kính?

Có phải những người là Thượng Sư đều được tôn kính?

Facebook
WhatsApp

Thượng sư phải phù hợp với điều kiện nhất định, không phải mợi Thượng sư đều được tôn kính.

Trong Bồ đề đạo thứ có chép: Nếu lời nói, hành đồng của Thượng sư phù hợp với Phật pháp, đó là thượng sư tôn kính, có thể dạy dỗ được đệ tử. Nếu lời nói và hành động của thượng sư không noi theo Phật pháp, trước tiên cần nhắc nhở, khuyên răn, khi khuyên răn không có tác dụng thì nên tránh xa vị thượng sư đó. Vì thế không phải mọi lời do thượng sư nói đều đúng, không phải mọi hành vi của thượng sư đều cần phải noi theo, nếu bắt trước một cách mù quáng sẽ dễ đi vào con đường lầm lỗi.

Thượng sư có một tiêu chuẩn đó là “như lý chỉ”. Phải chăm chỉ quan sát những hành vi, cử chỉ của thượng sư, thêm đó sai khi lựa chọn theo lý tính, cần phải xem việc thân cận với thầy quan trọng hơn cả chính bản thân mình, thậm chí còn phải “tuân theo sự giảng dạy của thầy”, dựa theo sự chỉ đạo của thượng sư để tu hành. Tốt nhất là hành thiện trừ ác, chỉ có như thế mới có thể khiến thượng sư hài lòng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.