fbpx

Mục đích cuối cùng của Tu trì Mật Tông là gì?

Mục đích cuối cùng của Tu trì Mật Tông là gì?

Facebook
WhatsApp

Người tu hành trải qua sự khổ luyện tu trì, cuối cùng để đạt đến chứng ngộ, thu được các tất địa (Siddhi), dịch nghĩa tức là thành tựu. Tức thân thành Phật là tất địa mà người tu hành Tạng Mật đều mong đạt đến. Mật giáo tuy cũng có điểm giống Hiển giáo, cho rằng quả của các Bồ Tát địa và Phật địa vượt qua tất cả, nhưng Hiển giáo lại cho rằng muốn thành Phật phải trải qua vô số đại kiếp nạn trong 3 đời, Mật Tông lại cho rằng có thể lập tức thành Phật, Tạng Mật chủ trương tức thân thành Phật chỉ là con đường thành Phật của Mật giáo và Hiển giáo có sự khác nhau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.