fbpx

Tổ Sư truyền thừa của Mật Tông trong dân gian là ai?

Tổ Sư truyền thừa của Mật Tông trong dân gian là ai?

Facebook
WhatsApp

Long Thụ và Long Trí (Klu-blo) là hai vị đại sư truyền thừa quan trọng nhất của Mạt Tông. Long Thụ vì có nhiều thành tựu cống hiến đối với Phật giáo nên được tôn xưng là tổ của bát tông; đệ tử của Long Thụ là Long Trí truyền thừa hai đại pháp là giới Kim Cương và giới Thai Tạng trong Mật tông, hai người này cũng được xem như là tổ sư truyền thừa Mật tông trong dân gian.

Long Thụ là người sáng lập ra phái Trung quán trong Phật giáo Đại thừa, khi còn trẻ ông được các chư Phật Bồ Tát đích thân quán đỉnh và thân thụ, truyền cho Đại nhật kinh và Kim cương đỉnh kinh, ông cũng soạn ra cuốn Phát tâm Bồ đề luận. Đời sau dựa vào Mật giáo trong này mà hình thành nên tông gọi là Mật tông.

Long Trí thường đi theo Long Thụ, tinh thông Tam tạng, trước tác của ông có những bộ luận điển nổi tiếng như Mạn trà la thập nhị huyện, Ngũ thứ đệ thích.  Tuổi thọ của Long Trí rất cao, ông cũng thu nhận nhiều đệ tử, phổ biến Phật pháp, được người đời gọi là A Xà Lê, cũng có nghĩa là thượng sư. Long Trí dạy dỗ đệ tử, mang giáo pháp của Mật giáo truyền vào Trung Quốc, ông có cống hiến rất lớn đối với việc truyền bá Mật tông Trung Quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.