fbpx

Phép tu chứng căn bản của Mật Tông là gì?

Phép tu chứng căn bản của Mật Tông là gì?

Facebook
WhatsApp

Phép tu chứng căn bản của Mật Tông chủ yếu là tu trù tam mật gồm thân, ngữ, ý. Tam mật hấp thụ tất thảy sắc pháp, sự thể hiện hình sắc ra bên ngoài của vũ trụ vạn vật đều thuộc vào thân mật của Phật; hấp thụ tất thảy thanh âm, tiếng suối chảy nước trôi, tiếng chim kêu thánh thót, tiêng côn trùng ngân vang đều là ngữ mật của Phật; hấp thụ tất thảy tâm pháp, thiền định trong tâm, ngay cả toàn bộ được tâm niệm giác chiều là ý mật của Phật, tam mật hấp thụ toàn bộ nghiệp dụng của vạn pháp, thuộc vào “dụng đại” trong tam đại thể, tướng, dụng. Chúng sinh trải qua quán đỉnh thượng sư, thông qua sự tu hành khổ hạnh, khiến tam nghiệp của bản thân là thân, ngữ, ý được thanh tịnh, rối tiến tới đạt đến tương ứng với thân, ngữ, ý của Phật, tức là cảnh giời “ Ta chính là Phật, Phật chính là ta”, Cũng tức là thân mình trở thành Phật. Đó chính là phương pháp thực tiễn cơ bản của Mật pháp, tất cả thu pháp của Mật Tông đều lấy nền tảng từ đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.