fbpx

Vũ trụ quan của Mật Tông là gì?

Vũ trụ quan của Mật Tông là gì?

Facebook
WhatsApp

Mật Tông cho rằng vũ trụ và con người đều do sáu nguyên tố lớn bao gồm đất lớn, nước lớn, lửa lớn, gió lớn, không lớn, thức lớn tạo thành. Mật Tông giảng cầu lục đại duyên khởi, sự hình thành một pháp giới hoàn chỉnh là do lục đại tạo thành; ngoài đất, lửa, gió, không còn bao gồm tác dụng ý thức của con người. Lấy cơ thể con người mà nói, da thịt, cơ thể là đất lớn, các đường mạch bên trong là nước lớn, nhiệt độ của cơ thể là lửa lớn, hơi thở hô hấp là gió lớn, toàn bộ giác quan là không lớn, tác dụng ý thức sản sinh ra là thức lớn. Toàn bộ hoạt động của nhân loại đều được kết hợp trong chỉnh thể Phật đức của Đại Nhật Như Lai, cho nên ngũ đại cũng đại diện cho năm đức hạnh của Phật.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Shambhala Vietnam

Shambhala Vietnam

Đại Nhật Như Lai tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, ẩn dụ chỉ Phật Đà công bằng, rộng lớn không có lòng riêng, gia trì Phật quang vô hạn cho chúng sinh,không phân biệt giàu nghèo, quý tiện, hiền ngu, thiện ác, đối với trời đất vạn vật đều công bằng như nhau,cho nên còn được gọi là Phổ Minh Đại Nhật Như Lai, đó vị Phật tối cao, là bản tôn được Mật giáo cung phụng. Mật tông cho rằng, Đại Nhật Như Lai vốn là vầng thái dương, tượng trưng cho tự tính Bồ đề,là Phật tính của mỗi con người ,là một dạng hiển hiện của Phật đức.